Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne na kategorię B odbywają się we Włocławku przy ulicy Okrzei 5 trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Zaczynają się o godzinie 15.45 i trwają do 18.00. Prowadzi je doświadczony instruktor w oparciu o system szkolenia SPS. Zajęcia z pierwszej pomocy przeprowadza ratownik medyczny aktywnie wykonujący swój zawód. W trakcie trwania szkolenia teoretycznego korzystamy z interaktywnych programów multimedialnych. Charakter zajęć dostosowany jest do wymogów nowego egzaminu teoretycznego i jak się spodziewamy przyniesie Wam sukces na egzaminie wewnętrznym, a później państwowym. Zapraszamy na wykłady.